Välkommen till Predict AB

Konsult inom offentliga stöd till små och medelstora företag samt miljöteknik-expo

Predict AB arbetar med konsulttjänster rörande:

 

· Offentliga stöd för små och medelstora företag

 · Export av miljöteknik

 

 

Aktuella och kommande stödmöjligheter

Affärsutvecklingscheckar 
Dessa finns för Digitalisering, Internationalisering samt Gröna checkar.
Stöd upp till 250.000 SEK

SME Instrument
EU:s speciella program för SME.
Finns för ett antal topics.
Genomförs normalt i två faser.
Fas 1: Förundersökning
Stöd: 50.000 Euro
Fas 2: Genomförande Utvecklings-/demonstrationsprojekt:
Stöd upp till 2,5 M Euro

Teknikutveckling
Ett antal intressanta möjligheter för teknikutvecklingsprojekt finns ute under våren.
Kontakta oss för mer information.

Internationella Projekt
Genom vårt nya samarbete så har vi stora möjligheter att hjälpa Er att finna en lämplig partner för era nordiska och eruropeiska projekt.

Svensk-danskt samarbete ökar företags möjligheter att få offentligt stöd

Predict AB har inlett ett samarbete med det danska konsultföretaget Teknologiudvikling ApS. De två företagen skall gemensamt hjälpa svenska och danska företag att få mer offentligt stöd från såväl nationella som europeiska offentliga finansiärer.
 
Dan Samuelsson, ägare till Predict, ser fram emot ett utökat samarbete med Tekonologiudvikling och säger att ”Europeiska program fokuserar mycket på internationella samarbeten och med ett svensk-danskt samarbete kommer vi att vara mycket konkurrenskraftiga i såväl Norden som i övriga Europa. Det är viktigt för oss att utöka vårt nätverk så vi kan hjälpa våra svenska kunder att finna bra danska partners för samarbeten inom svenska, danska eller europeiska program”.
 
Teknologiudvikling, som är baserat i Köpenhamn, arbetar på samma sätt som Predict med att hjälpa företag att få tillgång till offentliga medel. Förutom att man driver en portal som ger mycket god översikt över aktuella utlysningar så hjälper man företag att utifrån deras goda projektidéer skapa genomarbetade och framgångsrika ansökningar.
”Med en bra partner i Sverige får vi större möjligheter att ge våra danska kunder större tillgång till stöd genom samarbete med svenska partners i internationella projekt” säger Henrik Brorsen, partner i Teknologiudvikling. ”Vi vill hjälpa våra kunder att ingå i spännande nordiska partnerskap och här spelar Predicts stora nätverk en central roll”.
 
 
Samarbetet mellan Predict och Teknologiudvikling är igång och samarbetsprojekt har redan påbörjats.