Korttidsarbete - Predict vill hjälpa

Predict AB
Predict har i två decennier arbetat med att stötta små och medelstora företag med att finna offentliga medel. Vi har därför mycket stor erfarenhet av att producera ansökningar till bl a Tillväxtverket.
Tillväxtverket administrerar nu stödet för korttidsarbete med anledning av situationen som orsakats av Corona.

Vår expertis
Vi är specialiserade på att snabbt sätta oss in i läget, förstå vad som efterfrågas, samla in korrekt information från våra kunder, sammanställa detta på ett för finansiären förståeligt sätt inom ramarna för varje ansökans utformning.

Predict vill hjälpa
Predict erbjuder därför tjänsten att hjälpa företag med ansökan om stöd för korttidsarbete.

Korttidsarbete
Corona slår hårt mot såväl hälsa som ekonomi, många företag upplever nu, och kommer under den närmaste tiden att uppleva, en hård ekonomisk press. Då inkomsterna minskar måste även kostnaderna sänkas.
Regeringens åtgärd att stötta korttidsarbete kommer därför att vara ett mycket viktigt instrument för att lätta bördan för många företag
.

 

 

Ansökan
Offentliga aktörer gör mycket för att göra ansökningsförfaranden så förståeliga som möjligt för den gemene företagaren och ansökningsportaler förbättras/förenklas ständigt - samtidigt vet vi av erfarenhet att många företagare varken har tid eller intresse av lägga sitt viktiga ledarskapsarbete åt sidan för att sätta sig in i ansökningsproceduren och producera en ansökan.

Tillväxtverket blixtbehandlar
Första ansökningsdatum är satt till 7 april och vi har redan hjälpt våra första kunder med ansökan.

 

 

 

Vår expertis
Vi är specialiserade på att snabbt sätta oss in i läget, förstå vad som efterfrågas, samla in korrekt information från våra kunder, sammanställa detta på ett för finansiären förståeligt sätt inom ramarna för varje ansökans utformning.