Finansiering

Offentlig finansiering

Predict AB har under snart två decennier arbetat med olika offentliga finansiärer såsom exempelvis Tillväxtverket och Vinnova. Det har handlat om inledande diskussioner, ansökningar, projektledning, rapporteringar etc och våra kunder är såväl privata företag som regionala organisationer.

Vi har en mycket stor erfarenhet av att uttrycka en privat företagares behov på ett sätt som är begripligt och tilltalande för finansiären.

 

Idag assisterar vi små och medelstora företag i och inför deras ansökningar av offentliga projektbidrag.

Vi fungerar som en kommunikationslänk mellan företagaren och finansiären.

 

Exempel på uppdrag:

Förundersökning

Vi har gärna en inledande diskussion med er för att utröna om det finns någon tillgänglig offentlig finansiering som skulle kunna vara lämplig för era utvecklingsbehov.

Ansökan

Vi assisterar er gärna vid ansökan av offentliga medel.

Vi utför allt från rådgivning till att genomföra en komplett ansökan.

Genomförande

Vi kan även medverka i själva genomförandefasen av projektet med olika former av stöd.